Zima

W związku z okresem zimowym oraz prognozowanym spadkiem temperatur, zwracamy  się do wszystkich właścicieli i administratorów budynków i obiektów na terenie Sosnowca o wykonanie przeglądu wewnętrznej instalacji wodociągowej i zabezpieczenie jej przed zamarznięciem, w szczególności:
•    odwodnienie przewodów doprowadzających wodę do obiektów sezonowych jak ogródki działkowe, rekreacyjne, przydomowe, parcele budowlane, fontanny, baseny itp.
•    ocieplenie pomieszczeń nieogrzewanych i niezamieszkałych oraz studni wodomierzowych w celu zabezpieczenia instalacji i wodomierzy przed zamarznięciem,
•    zapewnienie możliwości dostępu o każdej porze do armatury odcinającej usytuowanej na terenach parcel prywatnych (hydranty, zasuwy, studnie wodomierzowe).
•    oczyszczanie zasuw, hydrantów, włazów, studni wodomierzowych i kanalizacyjnych ze śniegu.

Czytaj więcej: Zima

Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

 

Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym 2021 Roku

 życzy

Zarząd oraz Pracownicy Sosnowieckich Wodociągów S.A.

 

Czytaj więcej: Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiczną informujemy, że od dnia 9 listopada br. do odwołania wstrzymana zostanie bezpośrednia obsługa klienta w siedzibie Sosnowieckich Wodociągów S.A. Ograniczenia dotyczą dokonywania wpłat w kasie, wizyt w sali obsługi klienta oraz pozostałej części budynku.

 

 

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE

Informacja epidemiczna

Szanowni Państwo,

w związku ze zwiększającą się liczbą potwierdzonych zachorowań na COVID – 19 informujemy, iż podczas wizyt w siedzibie Sosnowieckich Wodociągów S.A., należy przestrzegać obowiązujących obostrzeń sanitarnych (dystans – dezynfekcja – maseczka).

Dział Obsługi Klienta oraz Dział Techniczny przy ul. Ostrogórskiej 43 od dnia 20.10.2020 r. przyjmuje Klientów tylko w najpilniejszych sprawach - w godzinach 7:00 – 15:00.

 

Czytaj więcej: Informacja epidemiczna

Informacja o kontroli CBA

Zakończyła się w Sosnowieckich Wodociągach trwająca niemal rok kontrola CBA dotycząca zamówień publicznych z lat 2015-2019.

Kontrola wykazała jedynie uchybienia w sporządzanej przez podmioty zewnętrzne dokumentacji projektowej, a to w zakresie opisu technicznego niektórych zawartych w nich rozwiązaniach technicznych. Pomimo, iż autorem tych dokumentacji były podmioty posiadające pełne uprawnienia, a nadto zawodowo świadczącego usługi w tym zakresie, niniejsze CBA uznało za niewystarczający nadzór Spółki w weryfikacji tych dokumentacji, który nie doprowadził do usunięcia istniejących uchybień, co mogło mieć wpływ na postępowania na wybór wykonawców robót budowlanych. Zgodnie z wytycznymi CBA zostaną wdrożone procedury naprawcze polegające na wzmocnieniu kontroli w postepowaniach przetargowych. W pozostałym zakresie, w ramach długotrwałej kontroli, do działalności Spółki nie zostały złożone zastrzeżenia, co przy uwzględnieniu skali jej działalności należy oceniać pozytywnie, w przeciwieństwie do treści zamieszczonych komunikatów prasowych.

Nowa jakość na ulicy Gdańskiej i Skromnej

Rozpoczęła się oczekiwana przebudowa kanalizacji oraz wodociągu w ulicach Gdańskiej i Skromnej w Modrzejowie. Drogowcy już zerwali asfalt na ulicy Gdańskiej.

W sumie wykonawca ułoży ponad 800 metrów nowych rur kanalizacyjnych wraz z przyłączami oraz prawie 900 metrów sieci wodociągowej. Warte nieco ponad 1,6 mln zł prace zapewnią sprawniejszy odbiór ścieków bytowych oraz poprawią jakość dostarczanej wody. Po zakończeniu prac sieciowych na całej ulicy Gdańskiej pojawi się nowy asfalt i chodnik, z kolei na ulicy Skromnej nawierzchnia zostanie odtworzona z płyt betonowych typu Yomb.Wszystkie roboty powinny zakończyć się do końca 2020 roku.

Czytaj więcej: Nowa jakość na ulicy Gdańskiej i Skromnej

Jakość wody

W trosce o mieszkańców Sosnowieckie Wodociągi zdecydowały o częstszym wykonywaniu badań wody. Mimo, że tylko w kwietniu Sosnowieckie Wodociągi pobrały do badania próbki w 9 punktach miasta, wedle wytycznych Sanepidu, i przekazały je do sprawdzenia przez akredytowane laboratorium zdecydowano o zleceniu dodatkowych badań.

Wspólnie z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Nasza Firma w ostatnich dniach wykonała dodatkowe badania wody trafiającej do mieszkańców Pogoni, Centrum, Starego Sosnowca, Dębowej Góry, Modrzejowa i Zagórza.

 

Czytaj więcej: Jakość wody

Nowy prezes Sosnowieckich Wodociągów

Po 18 latach zarządzania firmą dotychczasowa prezes Magdalena Pochwalska przekazuje kierowanie spółką w ręce Pawła Kopczyńskiego.

Magdalena Pochwalska rozpoczęła pracę w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu w 2002 roku. Wówczas jako Zarządca Komisaryczny podjęła się naprawy spółki, która notowała stratę roczną w wysokości 42 mln złotych przy przychodzie około 67 mln złotych i zadłużeniu wobec Ministerstwa Finansów na ponad 280 mln złotych. Obecnie Sosnowieckie Wodociągi, których właścicielem jest Gmina Sosnowiec  to jedna z najnowocześniejszych firm z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Przedsiębiorstwo może pochwalić się najniższymi cenami w naszej aglomeracji za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki zapewniając mieszkańcom niskie ceny.

Czytaj więcej: Nowy prezes Sosnowieckich Wodociągów

Szybko i precyzyjnie - czyli renowacja sieci w centrum Sosnowca

Tak, by nie utrudnić życia mieszkańcom – to najważniejszy cel prowadzonej przez ostatnie trzy miesiące renowacji bezwykopowej kanalizacji w rejonie ulicy Ostrogórskiej, 1 Maja i Piłsudskiego.

Panujące warunki atmosferyczne sprzyjały wykonawcy, który już zakończył prowadzoną metodą bezwykopową renowację kanalizacji na wspomnianych ulicach. Prace polegały na włożeniu specjalnego rękawa do istniejącej sieci. Rękaw wypełniany jest wodą i podgrzewany do temperatury 80° w celu termicznego utwardzenia żywicy. Dzięki temu rękaw ściśle przylega do naprawianego kolektora i stanowi szczelną oraz wytrzymałą powłokę. Koszt renowacji blisko 700-metrów sieci wyniósł ok. 1,8 mln zł.

Czytaj więcej: Szybko i precyzyjnie - czyli renowacja sieci w centrum Sosnowca

Komunikat w sprawie weryfikacji rachunków wirtualnych Sosnowieckich Wodociągów S. A. na tzw. białej liście podatników VAT.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz utworzeniem elektronicznego wykazu podatników VAT (tzw. białej listy podatników VAT), w którym są zamieszczone numery rachunków rozliczeniowych podatników, Sosnowieckie Wodociągi S. A. informuje, że jest podatnikiem dostarczającym towary i usługi na masową skalę, w związku z powyższym korzysta z masowych płatności, a klienci dokonują wpłat na indywidualne rachunki wirtualne. Rachunki te nie są uwidaczniane w wykazie podatników VAT, gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe.
Wpłaty dokonane przez naszych Klientów na rachunki wirtualne, które są przypisane do rachunku rozliczeniowego, są traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Natomiast same rachunki wirtualne nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do urzędu skarbowego w celu zamieszczenia w wykazie.

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie weryfikacji rachunków wirtualnych Sosnowieckich Wodociągów S. A. na tzw....