Sieć kanalizacyjna

Łączna długość sieci kanalizacyjnej będącej własnością Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna w Sosnowcu wynosi  457 kilometrów. Prawie 174 km to kanalizacja ogólnospławna czyli pozwalająca na odprowadzenie jednocześnie  ścieków bytowo-gospodarczych oraz opadów atmosferycznych. 218 km to z kolei długość kanalizacji sanitarnej. Łączna długość przyłączy kanalizacyjnych to kolejne 65 km.

W ostatnich 11 latach Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna wybudowała i przebudowała łącznie 127,5 km sieci kanalizacyjnej na sumę ponad 140,6 mln zł. To nie koniec inwestycji, bowiem w 2020 roku Spółka planuje zmodernizować lub zbudować następne 4 kilometry sieci kanalizacyjnej w mieście.

Dzięki inwestycjom Spółka uzyskuje dobre wyniki w zakresie ochrony środowiska, a tym samym poprawia się jakość wód w sosnowieckich rzekach. Firma stale inwestuje również w najnowocześniejszy sprzęt, pozwalający na bieżąco monitorować sieci.