Sieć wodociągowa

 

1. GOSPODARKA WODNA
    1.1 STRUKTURA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH
          1.1.1 DŁUGOŚĆ

Łączna długość eksploatowanych sieci i przyłączy wodociągowych na dzień 31.12.2019 r. – 629,03 km w tym:

- sieć wodociągowo rozdzielcza  - 478,19 km
- przyłącza wodociągowe  - 150,83 km

Ponadto Spółka eksploatowała:
- sieć użyczoną (własność UM Sosnowiec) - 1,29 km
- w ramach posiadania samoistnego (własność UM Sosnowiec) - 1,18 km

 

1.1.2 STRUKTURA MATERIAŁOWA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH

20202017 20202017 20202017

1.1.3 WIEK PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH

2020wiek

 

 1.1.4 POZIOM ZAKUPU WODY W LATACH 2017-2019

2020ilosc

2020miesie