: Zamówienia według regulaminu sektorowego powyżej 30 000 euro
Liczba podkategorii: 18
Zamówienia:
folder_green.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych do organów administracji publicznej, uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicach: Wysoka i Kordonowa w Sosnowcu” Plików: 7
folder_green.png Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych do organów administracji publicznej, uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Stare Maczki w Sosnowcu” Plików: 8
folder_green.png Wykonanie robót rozbiórkowych i renowacyjnych nawierzchni jezdni, chodników i poboczy (zieleńców), jako robót związanych z wymianą sieci wodociągowej na terenie miasta Sosnowiec wraz z wykonaniem przewiertów sterowanych Plików: 9
folder_green.png Sukcesywna dostawa olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych Plików: 6
folder_green.png Remont zespołu krat zabudowanych na oczyszczalni ścieków RADOCHA II w Sosnowcu Plików: 7
folder_green.png Sukcesywna dostawa elektrycznych materiałów eksploatacyjnych Plików: 8
folder_grey.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych do organów administracji publicznej, uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej w Sosnowcu (od numeru 4 do numeru 10)” Plików: 9
folder_grey.png Wykonanie robót rozbiórkowych i renowacyjnych nawierzchni jezdni, chodników i poboczy (zieleńców), jako robót związanych z wymianą sieci wodociągowej na terenie miasta Sosnowiec wraz z wykonaniem przewiertów sterowanych Plików: 11
folder_grey.png Obsługa serwisowa w zakresie okresowych przeglądów technicznych, napraw bieżących oraz remontów maszyn budowlanych JCB Plików: 10
folder_grey.png Dostarczenie sprzętu komputerowego Plików: 9
folder_grey.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych do organów administracji publicznej, uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Zabudowa zaworów zwrotnych na przelewach burzowych w rejonie ulic: Naftowa, Kresowa i Ostrogórska w Sosnowcu” Plików: 15
folder_grey.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych do organów administracji publicznej, uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa systemu napowietrzania dla tłoczni ścieków i rurociągu tłocznego w ul. Krakowskiej / Maczkowskiej w Sosnowcu” Plików: 9
folder_grey.png Sukcesywna dostawa części zamiennych do pomp: Część A – BIAŁOGON, Część B – NETZSCH, Część C – ALLWEILER Plików: 11
folder_grey.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych do organów administracji publicznej, uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Sucha i Czeladzka w Sosnowcu" Plików: 11
folder_grey.png Sukcesywne zagospodarowanie wytworzonych przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. odpadów o kodzie 20 03 06, poprzez ich transport i odzysk Plików: 8
folder_grey.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych do organów administracji publicznej, uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krasińskiego w Sosnowcu" Plików: 9
folder_grey.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych do organów administracji publicznej, uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. gen. Jankego w Sosnowcu" Plików: 9
folder_grey.png Obsługa serwisowa w zakresie okresowych przeglądów technicznych, napraw bieżących oraz remontów maszyn budowlanych JCB Plików: 10