: Zamówienia według regulaminu sektorowego poniżej 30 000 euro
Liczba podkategorii: 23
Zamówienia:
folder_green.png Przeglądy oraz wymiana podzespołów dla systemu stacjonarnych detektorów gazu w obiektach Oczyszczalni Ścieków Radocha II, Zagórze oraz przepompowniach dla Sosnowieckich Wodociągów S.A. Plików: 2
folder_green.png Świadczenie usług pralniczych Plików: 3
folder_green.png Dostarczenie dla Sosnowieckich Wodociągów S.A.: Część A – pomp drenażowych, Część B – pompy szlamowej w wykonaniu EX Plików: 2
folder_green.png Sukcesywna dostawa włazów żeliwnych, pokryw do włazów kanalizacyjnych, stopni złazowych do studni kanalizacyjnych oraz materiałów żelbetowych i betonowych Plików: 3
folder_green.png Przeglądy i stała konserwacja,w tym usuwanie awarii, systemu telemetrycznego GSM zainstalowanego na obiektach należących do Sosnowieckich Wodociągów S.A. Plików: 3
folder_green.png Remont pompy typu 60F85, zabudowanej na terenie oczyszczalni ścieków RADOCHA II w Sosnowcu Plików: 3
folder_green.png Dostarczenie, montaż i uruchomienie klimatyzatorów na rozdzielniach R-18 oraz R-9 na oczyszczalni ścieków RADOCHA II Plików: 6
folder_green.png Sukcesywne wykonywanie przeglądów stanu technicznego kotłów i palników oraz stacji uzdatniania wody dla Sosnowieckich Wodociągów S.A. Plików: 3
folder_green.png Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej Plików: 3
folder_green.png Sukcesywne świadczenie usług transportu odpadów o kodzie 19 08 02 dla Sosnowieckich Wodociągów S.A. Plików: 3
folder_green.png Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa Plików: 3
folder_green.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa budynku Stacji dmuchaw przy odtłuszczaczach Oczyszczalni ścieków RADOCHA II celem dostosowania go do pełnienia funkcji magazynu odpadów" Plików: 4
folder_grey.png Dostarczenie lokalizatora z generatorem do trasowania podziemnych instalacji oraz magnetometrów do lokalizacji elementów metalowych Plików: 4
folder_grey.png Sukcesywna dostawa akumulatorów samochodowych oraz zagospodarowanie zużytych akumulatorów Plików: 4
folder_grey.png Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa Pompowni II0 i osadu wtórnego oraz Pompowni osadów, olejów i tłuszczów oczyszczalni ścieków RADOCHA II w Sosnowcu” Plików: 5
folder_grey.png Wymiana włazów kanalizacyjnych na włazy samopoziomujące w nawierzchniach jezdni na sieciach kanalizacyjnych Sosnowieckich Wodociągów S.A. na terenie miasta Sosnowca Plików: 4
folder_grey.png Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej Plików: 3
folder_grey.png Remont 3 sztuk mieszadeł FLYGT zabudowanych na oczyszczalni ścieków ZAGÓRZE w Sosnowcu Plików: 3
folder_grey.png Dostarczenie wirówki laboratoryjnej Plików: 3
folder_grey.png Dostarczenie lokalizatora z generatorem do trasowania podziemnych instalacji oraz magnetometrów do lokalizacji elementów metalowych Plików: 4
folder_grey.png Dostarczenie elektronarzędzi ręcznych Plików: 5
folder_grey.png Wymiana systemów kablowych oraz przewodów sterowniczo zasilających do wózków jezdnych PM22 i PM32 zabudowanych na piaskowniku oczyszczlni ścieków RADOCHA II w Sosnowcu Plików: 5
folder_grey.png Sukcesywna dostawa wody mineralnej Plików: 4