Przepompownie ścieków

 

Na dzień 31.12.2020r. Spółka zarządza 27 przepompowniami ścieków sanitarnych i ogólnospławnych (23 szt. tłoczni ścieków i 4 szt. przepompowni ścieków) będących własnością i w eksploatacji Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna.

PrzepompowniaBobrek Tlocznia Modrzewiowa prz 03

 

Co to takiego TŁOCZNIA AWALIFT i jak działa?

tlocznia 01

Tłocznia jest urządzeniem do przetłaczania ścieków wyposażoną w system separacji części stałych występujących w ściekach. Urządzenie to ustawione jest w suchej i wentylowanej komorze, wykonanej w konstrukcji żelbetowej, polimerobetonowej, tworzywowej lub w modernizowanych przepompowniach.

Składa się ze szczelnego, metalowego zbiornika, pomp, armatury i aparatury pomiarowo-sterującej.

 

 

 

Przepływ ścieków przez urządzenie wygląda następująco:

  • corol Dopływ ścieków z sieci kanalizacyjnej wprowadzony skośnie (nieosiowo) do rozdzielacza, na ścieki działa siła odśrodkowa,
  • Ścieki w rozdzielaczu, jak sama nazwa wskazuje, zostają rozdzielone na kilka strug i skierowane do poszczególnych separatorów, przy czym ilość separatorów odpowiada ilości zamontowanych w urządzeniu pomp [wg załączonego schematu to 2 pompy i 2 separatory (w tłoczniach STRATE montowane są pompy w ilości 1 szt. dla rozwiązań przydomowych i dla inwestorów indywidualnych oraz 2-6 szt. w rozwiązaniach dla sieci kanalizacji miejskiej itp. )]
  • W separatorze następuje oddzielenie części stałych od "płynu" - podczyszczonych ścieków, które przepływają przez niewielkie otwory, następnie przez pompę i kierowane są do zbiornika głównego tłoczni.
  • Kiedy zbiornik tłoczni napełni się do odpowiedniego poziomu (co rejestruje czujnik poziomu ścieków umieszczony w zbiorniku) zostaje włączona 1 pompa.
  • W fazie wypompowywania ścieków ze zbiornika, strumień "podczyszczonych" ścieków zostaje z powrotem skierowany do połączonego z pompą separatora, z którego wypłukuje nagromadzone w nim stałe zanieczyszczenia, przetłaczając je do rurociągu tłocznego. Wewnątrz separatorów powstaje ruch wirowy unoszący wszystkie zanieczyszczenia, co umożliwia ich dokładne wypłukanie.
  • W trakcie pracy 1 pompy ścieki dopływają do zbiornika przez drugą komorę separatora i nie pracującą drugą pompę.
  • Pompy załączane są na zmianę.