Przepompownie ścieków

 

Na dzień 31.12.2020r. Spółka zarządza 26 przepompowniami ścieków sanitarnych i ogólnospławnych (21 szt. tłoczni ścieków i 5 szt. przepompowni ścieków) będących własnością i w eksploatacji Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna.

PrzepompowniaBobrek Tlocznia Modrzewiowa prz 03

 

Co to takiego TŁOCZNIA AWALIFT i jak działa?

tlocznia 01

Tłocznia jest urządzeniem do przetłaczania ścieków wyposażoną w system separacji części stałych występujących w ściekach. Urządzenie to ustawione jest w suchej i wentylowanej komorze, wykonanej w konstrukcji żelbetowej, polimerobetonowej, tworzywowej lub w modernizowanych przepompowniach.

Składa się ze szczelnego, metalowego zbiornika, pomp, armatury i aparatury pomiarowo-sterującej.

 

 

 

Przepływ ścieków przez urządzenie wygląda następująco: