Usługi na sieci kanalizacyjnej

 

  1. Czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacyjnej
  2. Inspekcja tv sieci kanalizacyjnej
  3. Opróżnianie nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Samochód ciśnieniowy z recyklingiem
 Kaiser
Pojemność zbiornika (woda czysta)          1 800 l
Pojemność zbiornika (nieczystości)     10 500 l
Max wydajność pompy próżniowej     3 100 m3/h
Wydatek wody pompy wysokociśnieniowej            500 l/min
Ciśnienie robocze         20 MPa
Wąż ciśnieniowy         dł. 200 mb
Wąż ssący           12 mb
             
Samochód ciśnieniowy z recyklingiem
 mercedes
Pojemność zbiornika (woda czysta)          4 000 l
Pojemność zbiornika (nieczystości)     6 000 l
Max wydajność pompy próżniowej     1 660 m3/h
Wydatek wody pompy wysokociśnieniowej            348 l/min
Ciśnienie robocze         17,5 MPa
Wąż ciśnieniowy         120 m
Wąż ssący           30 mb
Samochód ciśnieniowy dwufunkcyjny
 Europe
Pojemność zbiornika (woda czysta)          1 000 l
Pojemność zbiornika (nieczystości)     5 000 l
Max wydajność pompy próżniowej     1 300 m3/h
Wydatek wody pompy wysokociśnieniowej            335 l/min
Ciśnienie robocze         17 MPa
Wąż ciśnieniowy         120 m
Wąż ssący           20 mb
Samochód do inspekcji tv sieci kanalizacyjnej 

 insp2

 

insp

Inspekcja tv sieci kanalizacyjnej w zakresie średnic DN 150 DN 1600