Sosnowieckie Wodociągi rozpoczynają nowe inwestycje

Sosnowieckie Wodociągi rozpoczynają prace związane z budową kolejnych odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta. Trzy nowe inwestycje będą w sumie kosztowały ponad 4,5 mln zł.

Mieszkańcy mogą już obserwować roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Dobrzańskiego w Sosnowcu oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego. Wykonawca w ramach prac oprócz przebudowy wodociągu, ułoży blisko kilometr nowej sieci kanalizacji sanitarnej, co pozwoli na przyłączenie kilkudziesięciu budynków. Po zakończeniu prac inwestor wykona blisko 200 metrów nowej nawierzchni asfaltowej w ciągu ulicy Kraszewskiego i kolejne 50 metrów na ul. Dobrzańskiego.


Podobny zakres prac realizowany jest w ciągu ul. Łukasińskiego, Kolbe, Puszkina, Granicznej i Sebyły. W sumie w tych ulicach wybudowana zostanie nowa kanalizacja sanitarna (ok. 800 metrów) oraz przebudowany wodociąg (ok. 1,4 km). Dzięki inwestycji możliwość podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej uzyska kilkadziesiąt nieruchomości.

Trzecim zadaniem realizowanym przez Sosnowieckie Wodociągi jest budowa 3,6 km sieci wodociągowej w ul. Tuwima - od ul. Wojska Polskiego do ul. Długiej oraz w ul. Plażowej. Ta inwestycja obejmuje również budowę spięcia sieci wodociągowej z osiedlem Bór.

– To dosyć skomplikowane zadanie, bowiem wykonawca będzie miał do pokonania kilka poważnych przeszkód. Będzie musiał wykonać m.in.: przewiert pod rzeką Bobrek, a także drogą ekspresową S1 i linią kolei piaskowej – wyjaśnia Magdalena Pochwalska, prezes Sosnowieckich Wodociągów.

Wszystkie prace zakończą się na przełomie 2017 i 2018 roku.

bud1 bud2