Inwestycja w Ostrowach Górniczych

Gmina Sosnowiec oraz Sosnowieckie Wodociągi przygotowują się do kolejnej wspólnej inwestycji. W najbliższych tygodniach powinniśmy poznać wykonawcę dokumentacji projektowej pozwalającej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej oświetlenia ulicznego oraz przebudowę/remont dróg w Ostrowach Górniczych.
 
Posiadanie dokumentacji projektowej jest elementem koniecznym, pozwalającym na ubieganie się o dofinansowanie na realizacje samej inwestycji. Jest to istotne ponieważ, zakres prac w Ostrowach Górniczych jest większy niż w Maczkach, gdzie właśnie zakończyła się warta 20 mln zł inwestycja polegająca na budowie i przebudowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
 
 
Mieszkańców dużej części Ostrów Górniczych najbardziej ucieszy fakt, że po zakończeniu inwestycji będą mogli przyłączyć swoje domy do sieci kanalizacyjnej, rezygnując tym samym z przydomowych zbiorników bezodpływowych. Inwestycja obejmuje kilkanaście ulic m.in. Starzyńskiego, Metalową, Klubową, Górną, Juliuszowską, Feliks - boczna, Gałczyńskiego, Poniatowskiego, Orzeszkową, Limbową, Maczkowską i Niecałą.
 
Inwestycja będzie kolejnym etapem porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w naszym mieście.