Koniec prac na ulicy Gwiezdnej

Za kilka dni zakończy się budowa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa fragmentu sieci wodociągowej w rejonie ulicy Gwiezdnej. Prace, które rozpoczęły się we wrześniu 2019 roku trwały na odcinku od niepublicznego żłobka do wysokości siedziby spółdzielni mieszkaniowej „Hutnik”.

Wykonawca właśnie kończy ostatnie prace związane z ułożeniem nowej nawierzchni na tym fragmencie.


Wszystkie roboty zakończą się do końca listopada.