Inwestycja w ulicy Bronowej i Węglowej zakończona

Sosnowieckie Wodociągi zakończyły kolejne ważne zadanie w rejonie Bobrka i Niwki związane z realizacją projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu – etap III”.

Inwestycja w ciągu ulicy Bronowej i Węglowej koncentrowała się na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz na przebudowie sieci wodociągowej. Łącznie ułożono 1,6 km sieci kanalizacyjnej i przebudowano ponad 300 metrów sieci wodociągowej. Warty 3,5 mln zł projekt pozwoli na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej blisko 250 osób. Za kilka tygodni mieszkańcy będą mogli składać wnioski w sprawie dotacji do przyłączy.

Co ważne po zakończeniu prac związanych z siecią wodociągowo-kanalizacyjną wykonawca ułożył nowy asfalt, a także odbudował chodnik, poprawiając tym samym bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

Zlecona przez Sosnowieckie Wodociągi inwestycja była realizowana od końca kwietnia 2019 roku do końca lutego 2020 roku.