INWESTYCJE W SOSNOWCU 2019 - SIEĆ WODOCIĄGOWA

ROBOTY INWESTYCYJNE - SIEĆ WODOCIĄGOWA 2019

Lp. Nazwa zadania Zakres   rzeczowy Wykonanie
średnica razem mb
1. Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Juliuszowska, Boczna, Maczkowska, Krakowska, Stacyjna, Kadłubka, Skwerowa, Spacerowa, Wodociągi w Sosnowcu 40-160 7 080,00 Zakończono
2. Przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Bór w Sosnowcu 40-160 3 700 Zakończono
3. Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Niepodległości, Piwnika Ponurego, Wierzbowej, Narcyzów, Lotników, Zillingera, Szczecińskiej w Sosnowcu 50-225 2 870,00 Zakończono
4. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Orlej, Staropogońskiej (lewa i prawa strona) w Sosnowcu 40-225 2 380,00 Zakończono
5. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Staszica w Sosnowcu. 40-225 1 950,10 Zakończono
6. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Chemicznej w Sosnowcu. 40-160 546,50 Zakończono
7. Przebudowa sieci wodociągowej od Dąbrówki TTW do ulicy Baczyńskiego w Sosnowcu. 40-315 1 936,00 Trwają prace, termin zakończenia 31.12.2019
8. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Upadowej i Wileńskiej w Sosnowcu 40-160 1 970,00 GWŚ kontrakt 9. Umowny termin zakończenia 30.04.2020
9. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bronowej i Węglowej w Sosnowcu 40-110 330,00 GWŚ kontrakt 10. Umowny termin zakończenia 01.03.2020
10. Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Juliuszowskiej w Sosnowcu na odcinku pomiędzy budynkami 7-33" oraz „Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy ul. Armii Krajowej i Boczną w Sosnowcu 40-110 470,00 GWŚ kontrakt 11. Umowny termin zakończenia 31.12.2019
11. Przebudowa sieci wodociągowej w Śliwki w Sosnowcu 40-225 856,00 Zakończono
12. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Gwiezdnej w Sosnowcu. 40-225 467,00 Zakończono