INWESTYCJE W SOSNOWCU 2019 - SIEĆ KANALIZACYJNA

ROBOTY INWESTYCYJNE - SIEĆ KANALIZACYJNA 2019

Lp. Nazwa zadania Zakres   rzeczowy Wykonanie
średnica razem mb
1. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul.  Starzyńskiego w Sosnowcu 160-200 860,0 Zakończono
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Feliks, Juliuszowska, Boczna, Maczkowska, Krakowska , Stacyjna, Kadłubka, Skwerowa, Wodociągi wraz przepompownią Kazimierz w Sosnowcu 160-600 7 498,18

Zakończono

3. Budowa kolektora sanitarnego z ulicy Broniewskiego, Ogrodowa, Wagowa, Dworcowa w Sosnowcu 160-400 2 200,00 Zakończono
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bór w Sosnowcu 160-315 3 300,00 Zakończono
5. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicach: Niepodległości, Piwnika Ponurego, Wierzbowej, Narcyzów, Lotników, Zillingera, Szczecińskiej w Sosnowcu 200-600 3 154,0 Zakończono
6. Przebudowa kolektora ogólnospławnego w ul. Żeromskiego w Sosnowcu. 1400 220,00 Trwają prace, termin zakończenia 31.12.2019
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią w ul. Chemicznej w Sosnowcu. 110-200 1 079,00 Zakończono
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Upadowej i Wileńskiej w Sosnowcu 160-200 1 500,00 GWŚ kontrakt 9. Umowny termin zakończenia 30.04.2020
9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bronowej i Węglowej w Sosnowcu 160-200 1 620,00 GWŚ kontrakt 10. Umowny termin zakończenia 01.03.2020
10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Juliuszowskiej w Sosnowcu na odcinku pomiędzy budynkami 7-33" oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku pomiędzy ul. Armii Krajowej i Boczną w Sosnowcu 160-200 970,00 GWŚ kontrakt 11. Umowny termin zakończenia 30.10.2019
11. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Braci Śniadeckich w Sosnowcu 200-315 180,00 Trwają prace, termin zakończenia 31.01.2020
12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gwiezdnej w Sosnowcu. 160-200 277,00 Zakończono
13. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Blachnickiego w Sosnowcu 315-400 391,00 Trwają prace, termin zakończenia 24.12.2019