Władze Spółki

Walne Zgromadzenie

Akcjonariusze:
- Gmina Sosnowiec - reprezentująca 100,0 % kapitału zakładowego spółki

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący - Tomasz Jamrozy
Wiceprzewodnicząca - Agnieszka Czechowska-Kopeć
Sekretarz - Małgorzata Pypno
Członek - Łukasz Komoniewski
Członek - Rafał Mańka

 

Zarząd

Prezes Zarządu - Paweł Kopczyński
Członek Zarządu - Iwona Nawrocka

 

Prokurenci

Beata Stankiewicz - Główny Księgowy
Maciej Gryboś - Główny Specjalista ds. sanitarnych