Status prawny Spółki

 

Oznaczenie formy prawnej Spółka Akcyjna
Firma, pod którą spółka działa Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
Skrót firmy Sosnowieckie Wodociągi S.A.
Dane o rejestracji Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Siedziba kraj Polska, województwo śląskie, miasto Sosnowiec
Adres ul. Ostrogórska 43, 41-200 Sosnowiec
KRS 0000216608
NIP 644-001-13-82
REGON 270544618
Numer konta bankowego ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
Oddział Sosnowiec
90 1050 1360 1000 0008 0000 0622Wysokość kapitału zakładowego - 230.522.130,00 zł

Wysokość kapitału wpłaconego - 
230.522.130,00