: Akty prawne
 
Wybierz wszystkie pliki:
Prosimy o wybranie plików do pobrania. Aby pobrać wybrane pliki proszę kliknąć DALEJ, gdzie ukaże się lista wybranych plików.
pdf.png 01. Uchwała nr 241/XII/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 11 lipca 2019 w sprawie regulaminu

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2019-08-02
211.5 KB
669
2021-10-27
pdf.png 02. Uchwała nr 781/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2021-10-11
127.89 KB
80
2021-10-27
pdf.png 03. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2020 poz. 2028)

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2021-10-11
361.84 KB
80
2021-10-27
pdf.png 04. Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. z dnia 28 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1757).

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2021-10-27
339.07 KB
51
2021-10-27
pdf.png 05. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2021-10-27
627.21 KB
46
2021-10-27
pdf.png 06. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 27 lutego 2018 r.

Wybierz

(Dz.U. z 2018 r. poz. 472).Dodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2021-10-27
381.98 KB
50
2021-10-27
pdf.png 07. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości stawki opłaty za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę na rok 2019 z dnia 28 maja 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 479).

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2021-10-27
150.01 KB
45
2021-10-27
pdf.png 08. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 8, poz. 70).

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2021-10-27
984.31 KB
40
2021-10-27
pdf.png 09. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Wybierz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 9 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 510).Dodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2021-10-27
1.52 MB
45
2021-10-27