Przyłączenia do sieci

Etap I – Wydanie warunków technicznych

Odpowiedzialny – Dział Techniczny i Inwestycji, pokój nr 85, 87, Tel.: 381, 349

 1. Złożenie wniosku (wraz z załącznikami) o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (druk dostępny w siedzibie przedsiębiorstwa lub na www.rpwik.sosnowiec.pl w dziale Biuro Obsługi Klienta/Druki do pobrania).
 2. Wydanie Wnioskującemu warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
 3. Wydanie Wnioskującemu druku: umowa włączenia przyłącza do sieci Przedsiębiorstwa lub umowa włączenia sieci do sieci Przedsiębiorstwa (druk dostępny w siedzibie przedsiębiorstwa lub na www.rpwik.sosnowiec.pl w dziale Biuro Obsługi Klienta/Druki do pobrania).
 4. Złożenie w siedzibie przedsiębiorstwa podpisanej umowy jak pkt. 4.


Etap II – Uzgodnienie projektu

Odpowiedzialny – Dział Techniczny i Inwestycji, pokój nr 85, 87, Tel.: 381, 349

 1. Złożenie podania o uzgodnienie projektu technicznego wraz z dwoma egzemplarzami projektu technicznego podłączenia obiektu do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
 2. Uzgodnienie projektu technicznego wraz z informacją o konieczności zlecenia:
  a) nadzoru technicznego      
  b) wcinki do sieci wodociągowej
 3. Wydanie Wnioskującemu uzgodnienia projektu.


Etap III – Włączenie obiektu do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Odpowiedzialny – Dział Sieci Wodociągowej, pokój nr 3, Tel.: 337
Odpowiedzialny – Dział Sieci Kanalizacyjnej, pokój nr 2 (Budynek adm. nr 2), Tel.: 397
Odpowiedzialny – Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta, Sala Obsługi Klienta, Tel.: 319

I. DLA SIECI WODOCIĄGOWEJ

 1. Złożenie zlecenia wykonanie wcinki przyłącza wodociągowego oraz pełnienie nadzoru technicznego (druk dostępny w siedzibie przedsiębiorstwa lub na www.rpwik.sosnowiec.pl w dziale Biuro Obsługi Klienta/Druki do pobrania) wraz z wnioskiem o umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (wzory umów dostępne są  w siedzibie przedsiębiorstwa lub na www.rpwik.sosnowiec.pl w dziale Biuro Obsługi Klienta/Druki do pobrania)
 2. Protokół odbioru technicznego przyłącza, wykonanie wcinki przyłącza wodociągowego oraz montaż wodomierza.

lub/i

II. DLA SIECI KANALIZACYJNEJ

 1. Złożenie zlecenia wykonania włączenia przyłącza kanalizacyjnego oraz pełnienie nadzoru technicznego (druk dostępny w siedzibie Spółki oraz na www.rpwik.sosnowiec.pl w dziale Obsługi Klienta/Druki do pobrania) wraz z wnioskiem o umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (wzory umów dostępne są w siedzibie Spółki lub na www.rpwik.sosnowiec.pl w dziale Biuro Obsługi Klienta/Druki do pobrania).
 2. Wykonanie włączenia przyłącza, protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego.