Oczyszczalnia ścieków Radocha II wykorzystuje również włókna kokosowe

RPWiK Sosnowiec S.A. od kilku lat skutecznie wdraża technologię eliminacji uciążliwości zapachowej ze ścieków, poprzez wykorzystanie mikroorganizmów "zadomowionych" na włóknach kokosowych.

Proces oczyszczania ścieków komunalnych, umożliwiający zmniejszenie emisji odorów, jest często pomijany, pomimo iż nieprzyjemny zapach powietrza atmosferycznego może negatywnie wpływać na komfort życia społeczeństwa lub obsługi oczyszczalni ścieków. Maskowanie odorów substancjami dezodorującymi, mimo wzrostu zadowolenia publicznego, również nie rozwiązuje problemu zanieczyszczenia środowiska.

Bardziej ekologicznym podejściem jest ograniczenie emisji oraz adrosrbowanie emitowanych zanieczyszczeń powietrza np. poprzez układ biofiltrów. Z tą właśnie myślą, już od kilku lat na oczyszczalni ścieków Radocha II wdrażany jest system hermetyzacji obiektów technologicznych wraz z odzyskiem i oczyszczeniem zanieczyszczonego powietrza.

Jaki więc związek mają te biofiltry z włóknami kokosowymi, a w ogóle to skąd się biorą te nieprzyjemne zapachy?
Zaczynając od końca, obecność wszelkich mediów procesowych w ściekach takich jak resztki warzyw, ryb, odpadów mięsnych, a nawet przypraw powodują powstawanie prekursorów związków odorotwórczych takich jak siarkowodór czy amoniak. Oprócz w/w źródeł, za emisję odorów odpowiedzialne są również prowadzone procesy beztlenowe przeróbki osadów. A jak sobie z tym poradzić, mając świadomość, że dobowo do oczyszczalni dopływa około 40 000 m3 ścieków oraz dobowo fermentacji poddawane jest około 500 m3 osadów ? I tu właśnie  "na ratunek" przychodzą włókna kokosowe. Przedmiotowe włókna stanowią wypełnienie konstrukcji biofiltra, jako biologiczne siedlisko bakterii odpowiedzialnych za oczyszczanie zanieczyszczonego powietrza.   

Biofiltr powietrza 2Proces oczyszczania powietrza rozpoczyna się od wyciągu powietrza z miejsc emisji i przetransportowania go za pomocą kanałów wentylacyjnych.
i wentylatora do nawilżacza powietrza. W nawilżaczu powietrza następuje wzrost wilgotności względnej powietrza, niezbędnej do zachowania procesów życiowych bakterii, na skutek rozpylania wody w komorze nawilżacza. Woda jest rozpylana za pomocą pompy cyrkulacyjnej i zespołu dysz. Po przejściu przez nawilżacz, powietrze systemem kanałów wentylacyjnych, transportowane jest do komory powietrznej biofiltra, która znajduje się pod podłogą, na której leży biomasa ( włókna kokosowe wraz bakteriami odpowiedzialnymi za rozkład zanieczyszczonego powietrza) tzw. materiał filtracyjny o nazwie KOKOSMIX. Na skutek przyrostu ciśnienia wytworzonego przez wentylator, powietrze wtłoczone do komory powietrznej pokonuje opór hydrauliczny złoża i przechodzi przez biomasę, gdzie następuje biologiczny rozkład związków zapachowych. Oczyszczone powietrze  swobodnie uchodzi do atmosfery przez  górną powierzchnie złoża.
W ten właśnie sposób oczyszczane jest zanieczyszczone powietrze, którego źródłem pochodzenia są ścieki dopływające do oczyszczalni. Jeżeli chodzi o ścieki oczyszczone, w których wszystkie zanieczyszczenia organiczne zostały usunięte, zazwyczaj nie zawierają one już związków złowonnych. Ważnym przy tym jest utrzymanie odpowiednich warunków procesowych, takich jak pH, temperatura i stopień napowietrzania sprzyjających zarówno oczyszczaniu ścieków jak i dezodoryzacji.
Równie uciążliwe odory, powstają podczas fermentacji osadów ściekowych, gdzie mamy do czynienia z niską zawartością tlenu w przetwarzanych osadach, jednakże proces fermentacji z odzyskiem biogazu przeprowadzany jest w szczelnych, zamkniętych komorach fermentacyjnych, co znacznie ułatwia rozwiązanie problemów związanych z unieszkodliwianiem odorów.

Poza uciążliwością zapachową, zawarte w powietrzu związki siarki mogą powodować korozję armatury na całym obszarze oczyszczalni. W jaki sposób skutecznie sobie z tym problemem radzimy, o tym w kolejnej odsłonie pt. "Rozwiązania materiałowe na oczyszczalni ścieków Radocha II - to się sprawdza".

 

 

Maciej Gryboś, Sosnowiecie Wodociągi S.A.