Przerwy w dostawie wody

Ogłoszenia w sprawie przerw w dostawie wody oraz prac eksploatacyjno-remontowych.

 

 Rodzaj zgłoszenia

Przewidywana data
rozpoczęcia

Przewidywana data
zakończenia
Zakres prowadzonych prac - informacja szczegółowe
Sosnowieckie Wodociągi S.A. w ślad za informacją od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna w Katowicach o  fragmentarycznym zamknięciu  magistrali DN600 relacji SUW Maczki – Sosnowiec w rejonie ul. Objazdowej w Sosnowcu zawiadamiają, że w dniu 19.01.2022 r. od godziny 08:00 rozpocznie się proces przekierowania dostawy wody do dzielnic Kazimierz Górniczy, Porąbka, Klimontów, Stare Zawodzie, Pekin, Zagórze (ul. Lenartowicza, Białostocka, Radomska, Kielecka, Łomżyńska, Koszalińska), Dańdówka (11 Listopada). Powyższe czynności mogą spowodować zmianę parametrów dostarczanej wody do rejonów miasta Sosnowca zaznaczonych kolorem czerwonym na załączonej mapie sytuacyjnej.
Za zaistniałe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.
19.01.2022r.
08:00
19.01.2022r. Szczegóły